Kanioni i Langarices by Elion Cikopano
Kanioni i Langarices, Përmet District, Albania
Gjipe by Elion Cikopano
Gjipe, Vlore, Albania
Feedback